Ανακοίνωση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από το επόμενο εαρινό εξάμηνο δηλαδή από το εξάμηνο 2022Α.