Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα Μηχανοτρονικής

Το συνεργείο μοτοσικλετών  ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε απόφοιτο του τμήματος
Μηχανοτρονικής με πρόθεση την πρόσληψη τους μετά το πέρας αυτής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας  www.moto-terzidis.gr  

τηλέφωνο επικοινωίας 2310 727102

Με εκτίμηση
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ

Andreas Terzidis
T +30 2310 727 102
F +30 2310 745 632
www.moto-terzidis.gr