Τελικές Βαθμολογίες Εξαμήνου 2021Β

Ανακοινώνονται οι τελικές βαθμολογίες του εξαμήνου 2021Β, όπως προέκυψαν από τις εξετάσεις προόδου και τις τελικές εξετάσεις. Οι καταρτιζόμενοι/ες που έχουν τελικό βαθμό μικρότερο από 5 σε ένα μόνο μάθημα και επιπλέον έχουν γενικό μέσο όρο σε όλα τα μαθήματα μεγαλύτερο ή ίσο με 6, έχουν δικαίωμα επανεξέτασης στο μάθημα που υστερούν, τη Δευτέρα 14/2/2022 στις 14:00.