ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του εξαμήνου 2022Α στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου ξεκινούν την Παρασκευή 18/02/2022 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα σε όλες τις ειδικότητες και όλα τα τμήματα.

Τονίζεται επίσης, ότι αντίθετα με το προηγούμενο εξάμηνο όπου λόγω της λήψης μέτρων για την προστασία έναντι της διασποράς COVID-19, η έναρξη και λήξη των μαθημάτων διαφοροποιείται ανάλογα με το τμήμα κατάρτισης σε δύο κατηγορίες (ομάδες), τώρα η έναρξη και λήξη των μαθημάτων είναι κοινή για όλα τα τμήματα και τις ειδικότητες. όπως φαίνεται και στο πρόγραμμα.

Η είσοδος στο κτίριο του ΔΙΕΚ Μοναστηρίου για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους θα γίνεται αποκλειστικά από την οδό Μοναστηρίου (όχι από την οδό Γιαννιτσών) και μόνο με την επίδειξη του κατάλληλου κατά περίπτωση δικαιολογητικού (πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού, πιστοποιητικού νόσησης έως και τρεις μήνες πριν, rapid-test τελευταίου 48ωρου).