ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας ΔΙΕΚ δεν προβλέπονται απαλλαγές μαθημάτων από αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ.