Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα Τεχνικός Πληροφορικής

Η εταιρεία Itplusnet αναζητά προσωπικό για πρακτική άσκηση.

Επιθυμητά προσόντα: Γνώσεις php, javascript, wordpress

Επικοινωνία: ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,

info@itplusnet.gr