Πρακτική άσκηση για την ειδικότητα: Τουριστικός Συνοδός

Πρακτική ασκηση στο τουριστικό γραφείο ON TIME TRAVEL, γραφείο γενικού τουρισμού, στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνη: Κα Λάμπρου Αλεξάνδρα Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310701903 Email: on_timetravel@yahoo.gr