Δικαιολογητικά για έναρξη ΠΑ στις 1/7/2022

Οι καταρτιζόμενοι/ες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την Πρακτική Άσκηση στις 1/7/2022, καλούνται να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 10/6/2022 το αργότερο