Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου.

Το ΚΔΑΠ “ΝοιάΖΩμαι”, Καθ.Τριανταφυλλοπούλου 1, Περιοχή Τούμπα, 54352, Θεσσαλονίκη αναζητά δύο (2) καταρτιζόμενους/ καταρτιζόμενες ειδικότητας “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου” για πρακτική άσκηση, με αντικείμενο απασχόλησης ‘εκπαίδευση – Δημιουργική απασχόληση’. Επιθυμητό ωράριο απασχόλησης: 08:00 πμ – 04:00 μμ. ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2316018450-451 / 6944896956. EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: kdapnoiazomai@gmail.com. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.noiazomai.edu.gr.