Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα: Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών/ Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας. 

Από το Ιατρείο της κας Παρχαρίδου Παναγιώτας, (Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος), στην οδό 28ης Οκτωβρίου 19, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκη, ζητούνται σπουδαστές/σπουδάστριες για γραμματειακή υποστήριξη. Πληροφορίες στο τηλ.: +30 231 0778008 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pparxaridou@gmail.com, www.parharidou.gr