Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού.

H εταιρεία Στούλης Χρήστος με έδρα στην Κάτω Τούμπα (Κλεάνθους 49) ζητάει βοηθό ψυκτικό για πρακτική εξάσκηση. Επικοινωνία στα τηλ 2310918773 & 2310952559 κ.Μαίρη