ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 18/05/2022

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΙΣ 18/05/2022
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 18/05/2022
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΙΣ 18/05/2022