Μετεγγραφές στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για μετεγγραφή στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου στο Γ’ Εξάμηνο κατάρτισης που ξεκινάει στις 1/10/2022, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής κατά το διάστημα 1/7/2022-10/7/2022 και ώρες 10:00-14:00.

Επισημαίνεται ότι για την αποδοχή της μετεγγραφής θα πρέπει:

1) Να λειτουργεί αντίστοιχο τμήμα (ειδικότητα) στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου

2) Ο καταρτιζόμενος/η να έχει αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής στο Γ΄ Εξάμηνο (επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Β΄ Εξάμηνο ή υποχρέωση επανεξέτασης σε ένα μόνο μάθημα λόγω βαθμολογίας)

Η αίτηση θα κατατίθεται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ από τον καταρτιζόμενο/η αυτοπροσώπως κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπία ταυτότητας

2) Έντυπο αναγραφής ΑΜΚΑ

3) Αντίγραφο ατομικού φακέλου (χορηγείται από το ΙΕΚ προέλευσης)

4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (μόνο για όσους/ες προέρχονται από ιδιωτικό ΙΕΚ)

Οι αιτήσεις μετεγγραφών για όσους/ες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Δ’ Εξάμηνο κατάρτισης και τους απομένει η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης μπορούν να γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.