Βαθμολογίες Εξαμήνου 2022Α

Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες του εξαμήνου 2022Α.

Στο αρχείο των βαθμολογιών, που θα ανοίξετε, περιλαμβάνονται ανά μάθημα όλες οι βαθμολογίες (προόδου, ατομικής/ομαδικής εργασίας, τελικής εξέτασης και τελική βαθμολογία του εξαμήνου). Για να ανοίξετε το παραπάνω αρχείο, που είναι μορφής .xlsx πρέπει να έχετε εγκατεστημένη, στον υπολογιστή ή το κινητό σας, κατάλληλη εφαρμογή (π.χ. Excel).

Όσοι/ες έχουν τελική βαθμολογία 4 (τέσσερα) ή μικρότερη, σε ένα μόνο μάθημα, οφείλουν να επανεξεταστούν στο συγκεκριμένο μάθημα σε επόμενη εξεταστική περίοδο (π.χ. Φεβρουάριος 2023), χωρίς να το παρακολουθήσουν εκ νέου.

Όσοι/ες έχουν τελική βαθμολογία 4 (τέσσερα) ή μικρότερη, σε δύο ή περισσότερα μαθήματα, οφείλουν να ξαναπαρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα μαθήματα στο επόμενο εαρινό εξάμηνο.