Στεγαστικό Επίδομα σπουδαστών ΙΕΚ-ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος 1.000 (ευρώ) € σε καταρτιζόμενους-ες Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θα ανακοινωθούν στη συνέχεια οι ημερομηνίες της διαδικασίας.

Συνημμένα αρχεία: