ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 29-09-2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ 29-09-2022

1. Σας ενημερώνουμε ότι από την 27-09-2022 μέχρι και την Πέμπτη 29-09-2022 και ώρες 14:30μμ έως 19:00μμ, θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β΄ φάσης.

Η οριστικοποίηση εγγραφής γίνεται στο χώρο του ΙΕΚ αποκλειστικά από τον/την ίδιο/α τον/την επιτυχόντα/ουσα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, η οριστικοποίηση εγγραφής μπορεί να γίνει από τρίτο άτομο το οποίο θα έχει την αντίστοιχη εξουσιοδότηση.

Η προθεσμία είναι κρίσιμη και περιλαμβάνει το διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική σας αίτηση και την καταχώρισή τους στο ΠΣ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την εγγραφή σας:

Α)Φωτοτυπία Απολυτηρίου ή Πτυχίου

Β) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Γ) Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (εκτυπωμένο)

Δ) Έγγραφα σχετικά  με τα κοινωνικά κριτήρια που δηλώσατε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ την 29-09-2022

2. Εάν υπάρχουν κενές θέσεις σε κάποια ειδικότητα, την Παρασκευή 30/09/2022 από 14:00 έως 19:00, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες  που δεν ήταν επιτυχόντες στην Α και Β Φάση , να προσέρχονται στα ΙΕΚ με τα άνωθεν δικαιολογητικά και να αιτούνται εγγραφή σε κάποια από τις ειδικότητες.

Αναλυτικές οδηγίες για την οριστικοποίηση της εγγραφής

:https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/enrollment3.pdf