ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι καταρτιζόμενοι του Γ΄ Εξαμήνου που πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2022 και συνεχίζουν τη φοίτηση τους, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να κάνουν διακοπή της Πρακτικής ΑΜΕΣΑ, προσκομίζοντας το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης , Βεβαίωση Εργοδότη (διακοπής) και το έντυπο Ε3.5 από το λογιστή της επιχείρησης.

Διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα με τη συνέχιση της φοίτησης τους στο Γ΄ Εξάμηνο.

Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ