ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ…

Ενημερώνουμε ότι το φυσικό αρχείο (φάκελλοι σπουδαστών, βιβλία πρακτικής άσκησης, ΒΕΚ, κλπ) του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ δεν έχει μεταφερθεί στο Δ.ΙΕΚ Μοναστηρίου. Όταν πραγματοποιηθεί η μεταφορά του αρχείου θα υπάρξει ανάλογη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας.

Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ