ΕΚΔΟΣΗ Β.Ε.Κ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Οι καταρτιζόμενοι/ καταρτιζόμενες που  έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση και την πρακτική τους άσκηση, να προσκομίσουν μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 στη Γραμματεία Κατάρτισης του ΔΙΕΚ  τα παρακάτω:

1- το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, σωστά συμπληρωμένο.

2- το έντυπο 3.5 (Εργάνη) – από το λογιστήριο του εργοδότη

3- τη Βεβαίωση Παρουσίας Εργοδότη (ολοκλήρωση)

Ώστε, μέσα στις επόμενες ημέρες να εκδοθούν οι Β.Ε.Κ. (Πτυχία) τους, για τις επικείμενες εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.