ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που επιδοτείται από το ΕΣΠΑ λήγει στις 30-06-2023. Για το διάστημα μετά την 30/06/2022 αναμένονται σχετικές αποφάσεις από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.