Εκπαιδευτική Επίσκεψη 20/12/22 Τροφ. Γ’

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙ.ΠΑ.Ε την Τρίτη 20/12/2022, στο πλαίσιο του μαθήματος «Τεχνικές Διεργασίες Διατροφής Ι» του Τμήματος Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών με συνοδό τον εκπαιδευτή Μητολίδη Χρήστο.
Αρχικά οι σπουδαστές επισκέφτηκαν το εργαστήριο γάλακτος και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσαν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αναλύσεις για τον έλεγχο ποιότητας του. Ξεναγηθηκαν στις εγκαταστάσεις του βιομηχανικού εργαστηρίου, στο χώρο εργαστηρίων των γαλακτοκομικών προϊόντων, στο εργαστήριο σιτηρών, στο εργαστήριο κρέατος, επεξεργασίας και μηχανικής τροφίμων, είδανε από κοντά τα μηχανήματα και τις συσκευές που χρησιμοποιούντε για την παραγωγή των διαφόρων τροφίμων και μάθανε για τα στάδια και τους διαφορετικούς τρόπους παραγωγής τους.
Ακολούθως, οδηγήθηκαν στο νεοϊδρυθέν εργαστήριο τεχνολογίας τροφίμων όπου και ενημερώθηκαν για της πιο εξειδικευμένες αναλύσεις που γίνονται στα τρόφιμα, όπως αυτή της αέριας χρωματογραφίας (GC) και υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC).

Έτσι, οι σπουδαστές και οι σπουδαστριες είχαν την ευκαιρία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας γύρω από την Τεχνολογία Τροφίμων, ξεκινώντας από τις χημικές αναλύσεις ποιότητας ως τον τρόπο παραγωγής, τυποποίηση και ελέγχου των διάφορων τροφίμων.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την υποδοχή, την ξενάγηση και τη φιλοξενία των σπουδαστών στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων στο ΔΙ.ΠΑ.Ε Σίνδου , καθώς και για την γενναιοδωρία χρόνου τής, την κ. Δημητρέλη Γεωργία.