Προσοχή, αφορά Πρακτικά Ασκούμενους

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν οδηγιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, θα εκκαθαριστεί το μητρώο ασκούμενων καταρτιζόμενων προηγουμένων περιόδων.

Συνεπώς όσοι/όσες έχετε πραγματοποιήσει ώρες πρακτικής άσκησης κατά το προηγούμενο διάστημα και δεν έχετε προσέλθει στο ΔΙΕΚ  με το βιβλίο πρακτικής άσκησης  και τη βεβαίωση εργοδότη για να καταχωριστούν οι ώρες της πρακτικής σας άσκησης,  πρέπει να προσέλθετε στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου  το συντομότερο δυνατόν μέχρι και 24-1-2023  για να προσκομίσετε για έλεγχο το  βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη, το έντυπο 3.5 της Εργάνης (ΜΟΝΟ για επιδοτούμενη πρακτική) και για την επικαιροποίηση των στοιχείων  σας στο σύστημα.

Αν δεν προσέλθετε μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω, θα γίνει διαγραφή των στοιχείων της πρακτικής σας άσκησης από το σύστημα, όταν ολοκληρωθεί το εξάμηνο 2022Β (10 Φεβρουαρίου 2023).

Με εκτίμηση ΔΙΕΚ Μοναστηρίου.