Ανεπαρκής Φοίτηση ανά μάθημα 2022Β

Κατόπιν ελέγχου των απουσιών ανά μάθημα για το τρέχον εξάμηνο 2022Β (Κανονισμός Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. / Φ.Ε.Κ. 5837 τ. Β’/15-12-2021, άρθρο 96), η φοίτηση των καταρτιζομένων του παρακάτω επισυναπτόμενου αρχείου με βάση τον ΑΜΚ κρίνεται ανεπαρκής στα ακόλουθα μαθήματα, καθώς, έχουν υπερβεί κατά πολύ το όριο του 15% επί των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος.