Έναρξη Μαθημάτων Εξαμήνου 2023Α

Ανακοινώνουμε ότι τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2023Α θα αρχίσουν την Παρασκευή 17/2/23 σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ