Εκπαιδευτική Επίσκεψη 14/3/23 τμ. ΤΡΟΦ. Δ’ ΔΙΠΑΕ ΣΙΝΔΟΣ

Στις 14/03/2023 έλαβε μέρος εκπαιδευτική επίσκεψη του Δ΄ εξαμήνου της ειδικότητας ¨ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ¨ στα πλαίσια του μαθήματος ¨ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ¨. Την επίσκεψη συνόδευε ο εισηγητής του μαθήματος Ζωγράφος Βασίλειος.

Συγκεκριμένα, συγκεντρωθήκαμε έξω από το τμήμα ¨Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων¨ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Εκεί μας υποδέχθηκε θερμά η καθηγήτρια και πρόεδρος του τμήματος Δρ. Καλογιάννη Ελένη που μας ξενάγησε στο βιομηχανικό εργαστήριο στο οποίο εκτελούνται πειράματα σε μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων όπως στην βιομηχανία τροφίμων. Επίσης ξεναγηθήκαμε στο αναλυτικό εργαστήριο όπου λειτουργούν μηχανήματα υψηλής ανάλυσης όπως αέριας και υγρής χρωματογραφίας, ηλεκτρονικά μικροσκόπια, ανάλυσης της υφής τρόφιμου, φασματογράφο μάζας κ.α.

Κατόπιν μεταβήκαμε στο πρότυπο πειραματικό ελαιουργείο που διαχειρίζεται η σχολή και εξασκούνται φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Τέλος οι σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Μοναστηρίου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παράδοση του εργαστηριακού μαθήματος ¨θερμική επεξεργασία κονσερβοποιημένων τροφίμων¨ από την κα Καλογιάννη.

Οι σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Μοναστηρίου αποχώρησαν από τις εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ με τις καλύτερες εντυπώσεις και προοπτικές που τους δίνονται μέσω της ειδικότητας τους.