Πρακτική άσκηση για την ειδικότητα: Γραμματέων Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών- Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου.

Το λογιστικό γραφείο COBA- Αστεριάδης, στην οδό Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14 ΚΟΡΔΕΛΙΟ, ανάζητά άτομα για πρακτική άσκηση. Η δραστηριότητα είναι εντός του γραφείου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση asteriadis.coba2020@gmail.com ή στα τηλέφωνα: 2310700631, 6988115282.