Πρακτική ‘Ασκηση για τις ειδικότητες: 1) Διοίκηση Επιχειρήσεων & Marketing, 2) Γραμματείς Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών και 3) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Τ.Ε.Π.)

Η εταιρία Πληροφορικής Logicsoft που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου από το 2009. και βρίσκεται στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, αναζητά σπουδαστές/ σπουδάστριες για πρακτική άσκηση στις εξής ειδικότητες:1)απόφοιτους Διοίκησής Επιχειρήσεων και Marketing, 2) Γραμματείς Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών και 3) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (ΤΕΠ). Η εταιρεία παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, όπως ανάπτυξη ιστοσελίδων & ηλεκτρονικών καταστημάτων, digital marketing & social media marketing, ανάπτυξη web εφαρμογών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Τσούνη Δέσποινα, HR & Sales Manager στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@logicsoft.gr ή στο τηλέφωνο: 2102838009.