ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ COVID

Με την απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19240/ 30-3-2023 ΚΥΑ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2019 /30-3-2023 καταργήθηκαν από 30-3-2023 όλα τα μέτρα που αφορούσαν στην αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID- 19 κατά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Έτσι, δεν υπάρχει πλέον διαδικασία δικαιολόγησης απουσιών ή καραντίνας λόγω κορωνοϊού COVID- 19.
Οι όποιες απουσίες πραγματοποιηθούν από 31.3.2023 θα προσμετρώνται κανονικά και θα υπολογίζονται στον αριθμό που κάθε καταρτιζόμενος/η, με βάση τη νομοθεσία, δικαιούται να πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (15% ανά μάθημα).