Πρακτική Άσκηση για τις ειδικότητες: 1)Τεχνικός Η/Υ, 2)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, 3) Γραμματέας Ανωτέρων και Ανώτατων Στελεχών, 4) Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Η επιχείρησή Tech@way δραστηριοποιείται στον χώρο του λιανικού και χονδρικού εμπορίου Η/Υ και ειδών Τεχνολογίας. Η έδρα μας βρίσκεται στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Αμπελοκήπων. Αναζητάμε άτομο για πρακτική άσκηση κυρίως από τις Ειδικότητες: 1. Τεχνικός Η/Υ 2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 3. Γραμματέας Ανωτέρων και Ανώτατων Στελεχών 4. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) Έδρα επιχείρησης: Άρη Βελουχιώτη 6, πλατεία Επταλόφου, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης. Στοιχεία επικοινωνίας: Υπεύθυνος: Φλωρόπουλος Κωνσταντίνος, στο τηλέφωνο: 2313044598 ή στην ηλεκτρ. διεύθυνση: info@techaway.gr https://www.techaway.gr/