ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ Δ.ΙΕΚ

Παρακαλούμε λόγω δραματικής έλλειψης προσωπικού στο Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ να επιλέγετε για την κυρίως επικοινωνία μαζί μας την αποστολή email, αντί της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Παρακαλούμε το email σας να έχει: Θέμα, Ονοματεπώνυμο και περιεκτική περιγραφή του αιτήματος ή του προβλήματος.

Τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα Πρακτικής Άσκησης: καθημερινά πλην Παρασκευής 16:00 έως 19:30.

Παραλαβή Β.Ε.Κ.: Καθημερινά 14:00 έως 17:00 από το γραφείο του Διευθυντή


Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ