ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι που οφείλουν μαθήματα παλαιοτέρων εξαμήνων να κάνουν αίτηση επανεξέτασης στο Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ έως 29/5/23