ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΕΣΠΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που ξεκίνησαν πρακτική άσκηση με επιδότηση (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)  από την 1η Απριλίου 2022 μέχρι και την 27η Ιουλίου 2022 (απογραφικό δελτίο εισόδου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ, παρακαλούνται να περάσουν από το ΔΙΕΚ Μοναστηρίου την Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023, με τους κωδικούς τους taxis net για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού παρουσιολόγιου.

‘Ώρα προσέλευσης: 16:00 μέχρι και 19.00.

Αν δεν είναι εφικτό να περάσουν οι ίδιοι, μπορούν να στείλουν κάποιο άλλο άτομο, με επίσημη εξουσιοδότηση, για την ίδια διαδικασία.