ΑΦΟΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Οι καταρτιζόμενοι/νες που επιθυμούν να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση:

α. Την 15η Ιουλίου 2023

β. Την 1η Αυγούστου 2023

θα πρέπει να προσκομίσουν στο Δ.ΙΕΚ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά φαίνονται στην ιστοσελίδα μας (Μενού ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ενότητα ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ). το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 7 Ιουλίου 2023. (Ώρες κοινού 10πμ – 2:00μμ).

Τέλος, οι καταρτιζόμενοι/ες που επιθυμούν να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση:

γ. Την 16η Αυγούστου 2023

δ. Την 1η Σεπτεμβρίου 2023

θα πρέπει να προσκομίσουν στο Δ.ΙΕΚ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 14 Ιουλίου 2023. (Ώρες κοινού 10πμ – 2:00μμ)