Πρακτική Άσκηση για τις ειδικότητες: 1) Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης, 2) Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας-Καλλωπισμού νυχιών & ονυχοπλαστικής

Από σαλόνι ομορφιάς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Chic Saloni, Ευαγγελίστρια, Πανεπιστημίου 12, αναζητούμε άτομα για πρακτική άσκηση στον τομέα: 1) Κομμωτικής, 2) Ονυχοπλαστικής -αισθητικής. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2313097596. Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Φωτεινή Δαραμήλα.