Πρακτική άσκηση για τις ειδικότητες: 1)Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών, 2)Τέχνη φωτογραφίας,3)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Τ.Ε.Π), 4) Γραφιστική εντύπου και Ηλεκτρ.Μέσων, 5) Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου-Κινηματογράφου, 6)Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & προώθησης προϊόντων (marketing).


Η επιχείρηση Stefanou Productions, που βρίσκεται στην οδό Αλμπέρτου Ναρ 22, Φάληρο Θεσσαλονίκης, αναζητά για πρακτική άσκηση σπουδαστές/σπουδάστριες για τις παρακάτω ειδικότητες: 1)Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών, 2)Τέχνη φωτογραφίας,3)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Τ.Ε.Π), 4) Γραφιστική εντύπου και Ηλεκτρ.Μέσων, 5) Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου-Κινηματογράφου, 6) Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & προώθησης προϊόντων (marketing) Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα. Μαρία Στεφάνου, στο τηλεφωνικό νούμερο 697 567 2712