Πρακτική Άσκηση για τις ειδικότητες:1) Τ.ΕΠ., 2) Τεχνικός Μηχανοτρονικής, 3) Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου.

Η εταιρεία Standard Μπαταρίες αναζητά σπουδαστές για την πρακτική τους άσκηση στις παρακάτω ειδικότητες: 1) Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής 2) Μηχανικός αυτοκινήτων – μηχανοτρονικής 3) Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου. Για κάθε πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κυρία Ελπίδα Σωτηριάδου (Τμήμα Logistic) Σχολείου 3, Ν. Μαγνησία, 570 08, Θεσσαλονίκη. Τ: 2310 523 014 εσωτ: 317, F: 2310 515 842. Ιστότοπος: www.standard.gr