Πρακτική Άσκηση για τις ειδικότητες: Διοίκησης Οικονομίας- Στελέχη Γραμματείας.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ») δέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. Κ5/97484/5-8-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3938/τ. Β΄/26-8-2021), καταρτιζόμενους σε ειδικότητες σχετικές με τη λειτουργία της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου (π.χ. Διοίκησης Οικονομίας, Στελέχη Γραμματείας και λοιπές συναφείς ειδικότητες). Για κάθε πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:Τηλ. 2310 963131, 2313 308131, 2310 211222. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Παπαστεφάνου Μαρία, Υποδιευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας, ΓΝΘ “Γ. Γεννηματάς – Ο Αγ. Δημήτριος” Οργανική Μονάδα Έδρας “Γ. Γεννηματάς”, ΕΘνικής Αμύνης 41, Θεσσαλονίκη, 54635.