Πρακτικής Άσκησης για την ειδικότητα : Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που εδρεύει στην οδό Μαρίνου Αντύπα 54, ΤΚ 57001, Θέρμη προσφέρει θέση εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Λογιστηρίου με αντικείμενο εργασίας του σπουδαστή: – Λογιστικές εγγραφές και συμφωνίες – Παρακολούθηση πελατών – Συμμετοχή σε διάφορα projects λογιστηρίου – Αρχειοθέτηση εγγραφών λογιστηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο τηλεφωνικό νούμερο 2310 492740, ή στο e-mail: hr@afs.edu.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 1