ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023Β’

H ακριβής ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του εξαμήνου 2023Β’ θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Μοναστηρίου.

Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε καθημερινά τις αναρτήσεις.