ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 να φέρουν άμεσα, μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2023 το βιβλίο πρακτικής τους μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη λήξη της (βεβαίωση παρουσίας εργοδότη και 3.5. λήξης), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιδότησής τους.