ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΚΑΙ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Β

Τα μαθήματα  του εξαμήνου κατάρτισης 2023Β ( Α΄ και Γ΄ εξαμήνου)   θα ξεκινήσουν για όλες τις ειδικότητες  την Πέμπτη 12/10/2023 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Μοναστηρίου.