Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα: Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Η εταιρεία “SYNAPSECOM TELECOMS AE” αναζητά για το υποκατάστημα στην περιοχή της Πόντου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης σπουδαστή της ειδικότητας Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, για τη πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 471227, 6944717765. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Τερζόπουλος Στέλιος, Κωστήρης Νίκος.