Οι κάτοχοι διπλώματος της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) θα είναι ικανοί:

 • Να εφαρμόζουν τις συνταγές μαγειρικής τέχνης, οικονομικές θεωρίες , αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, σύνθεσης μενού και μάρκετινγκ στο ξενοδοχειακό και επισιτιστικό χώρο
 • Να είναι σε θέση να επιλέγουν και να συνεργάζονται με τα τμήματα ελέγχου και αποθήκης για τις αγορές των τροφίμων και προμήθειά τους
 • Να είναι σε θέση να παράγουν και να ελέγχουν τα προϊόντα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής
 • Να κάνουν χρήση των τεχνικών αξιοποιώντας τα είδη τροφίμων μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής για προβάλουν και να διαθέσουν τα προϊόντα με σκοπό την καλύτερη απόδοσή τους από άποψη ποιότητας και οικονομίας
 • Να αξιολογούν και να ελέγχουν τις συνθήκες αποθήκευσης των τροφίμων με βάση τους αντίστοιχους κανόνες υγιεινής και τη συντήρηση όλων των διακινούμενων εμπορευμάτων της κουζίνας
 • Να εφαρμόζουν τις τεχνικές μαγειρικής για να βελτιώσουν τα ήδη παραγόμενα προϊόντα
 • Να καταρτίζουν και να καθοδηγούν το εκπαιδευόμενο προσωπικό της κουζίνας και να φροντίζουν για τη διάδοση των αρχών και των παραδόσεων της Μαγειρικής Τέχνης
 • Να αξιολογούν από οικονομικής πλευράς τα προϊόντα, να αναλύουν τα στοιχεία του κόστους και να προσδιορίζουν την τιμή πώλησης
 • Να εφαρμόζουν τον προγραμματισμό της παραγωγής και να αξιοποιούν τις οικονομίες κλίμακας
 • Να χρησιμοποιούν νέες τεχνικές και εργαλεία στην μαγειρική τέχνη
 • Να αναγνωρίζουν τις αρχές της οινοποιίας και να παρουσιάζουν τους διάφορους τύπους κρασιών

Οι κάτοχοι διπλώματος της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) θα είναι ικανοί:

 • Να εφαρμόζουν τις συνταγές μαγειρικής τέχνης, οικονομικές θεωρίες , αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, σύνθεσης μενού και μάρκετινγκ στο ξενοδοχειακό και επισιτιστικό χώρο.
 • Να είναι σε θέση να επιλέγουν και να συνεργάζονται με τα τμήματα ελέγχου και αποθήκης για τις αγορές των τροφίμων και προμήθειά τους.
 • Να είναι σε θέση να παράγουν και να ελέγχουν τα προϊόντα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής.
 • Να κάνουν χρήση των τεχνικών αξιοποιώντας τα είδη τροφίμων μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής για προβάλουν και να διαθέσουν τα προϊόντα με σκοπό την καλύτερη απόδοσή τους από άποψη ποιότητας και οικονομίας.
 • Να αξιολογούν και να ελέγχουν τις συνθήκες αποθήκευσης των τροφίμων με βάση τους αντίστοιχους κανόνες υγιεινής και τη συντήρηση όλων των διακινούμενων εμπορευμάτων της κουζίνας
 • Να εφαρμόζουν τις τεχνικές μαγειρικής για να βελτιώσουν τα ήδη παραγόμενα προϊόντα.
 • Να καταρτίζουν και να καθοδηγούν το εκπαιδευόμενο προσωπικό της κουζίνας και να φροντίζουν για τη διάδοση των αρχών και των παραδόσεων της Μαγειρικής Τέχνης
 • Να αξιολογούν από οικονομικής πλευράς τα προϊόντα, να αναλύουν τα στοιχεία του κόστους και να προσδιορίζουν την τιμή πώλησης.
 • Να εφαρμόζουν τον προγραμματισμό της παραγωγής και να αξιοποιούν τις οικονομίες κλίμακας.
 • Να χρησιμοποιούν νέες τεχνικές και εργαλεία στην μαγειρική τέχνη.
 • Να αναγνωρίζουν τις αρχές της οινοποιίας και να παρουσιάζουν τους διάφορους τύπους κρασιών.

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Αρχές οικονομικής

Γαλλικά

Τέχνη μαγειρικής Ι

Στοιχεία ζαχαροπλαστικής Ι

Τεχνικές εγκατάστασης – Εξοπλισμός

Έλεγχος εμπορευμάτων

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

B ΕΞΑΜΗΝΟ

Οργάνωση – λειτουργία εστιατορίου

Γαλλικά

Κοστολόγιο παρασκευασμάτων

Οινολογία

Υγιεινή και ασφάλεια

Τέχνη μαγειρικής ΙΙ

Στοιχεία ζαχαροπλαστικής ΙΙ

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τέχνη μαγειρικής ΙΙΙ

Γαλλικά

Σύνθεση μενού

Τεμαχισμός κρεάτων Ι

Τροφογνωσία – Εδεσματολόγιο

Διαιτητική

Αγγλικά

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγγλικά

Γαλλικά

Διακοσμητική παρασκευασμάτων

Τέχνη μαγειρικής IV

Tεμαχισμός κρεάτων ΙΙ

Πρακτική άσκηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 2