Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING) συνίστανται στις ακόλουθες:

– Βασικές αρχές επικοινωνίας.
– Βασικές αρχές μάρκετινγκ.
– Αρχές δημιουργικής γραφής.
– Αρχές διαπροσωπικής επικοινωνίας.
– Αρχές μαζικής επικοινωνίας.
– Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων.
– Ηθική στα μέσα επικοινωνίας.
– Αισθητική στα μέσα επικοινωνίας.
– Μέθοδοι επικοινωνιακής έρευνας.
– Τυπικές γνώσεις διάγνωσης αναγκών πελατών.
– Βασικές γνώσεις διαπραγματεύσεων.
– Τεχνικές παραγωγής.
– Τεχνικές παρουσιάσεων.
– Δημόσιες σχέσεις.

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING) συνίστανται στις ακόλουθες:

– Βασικές αρχές επικοινωνίας.
– Βασικές αρχές μάρκετινγκ.
– Αρχές δημιουργικής γραφής.
– Αρχές διαπροσωπικής επικοινωνίας.
– Αρχές μαζικής επικοινωνίας.
– Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων.
– Ηθική στα μέσα επικοινωνίας.
– Αισθητική στα μέσα επικοινωνίας.
– Μέθοδοι επικοινωνιακής έρευνας.
– Τυπικές γνώσεις διάγνωσης αναγκών πελατών.
– Βασικές γνώσεις διαπραγματεύσεων.
– Τεχνικές παραγωγής.
– Τεχνικές παρουσιάσεων.
– Δημόσιες σχέσεις.

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενική λογιστική Ι

Δίκαιο Ι

Οικονομικά μαθηματικά Ι

Στατιστική Ι

Διοίκηση επιχειρήσεων Ι

Μarketing 

Τεχνική συναλλαγών

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

B ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενική λογιστική ΙΙ

Δίκαιο ΙΙ

Οικονομικά μαθηματικά ΙΙ

Στατιστική ΙΙ

Διοίκηση επιχειρήσεων ΙΙ

Οικονομική των επιχειρήσεων

Επιχειρησιακές επικοινωνίες

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δημόσιες σχέσεις

Επεξεργασία κειμένου (Η/Υ)

Έρευνα marketing

Διαφήμιση – Διαφημιστικά μέσα

Marketing λιανικού εμπορίου – χονδρεμπορίου και φυσικής διανομής

Διοίκηση – Σχεδιασμός πωλήσεων

Συμπεριφορά καταναλωτή

Στρατηγική & Σχεδιασμός marketing (marketing plan)

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μέθοδοι και τεχνικές προβλέψεων marketing

Προγραμματισμός άμεσου marketing – προωθήσεων – δημοσίων σχέσεων

Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου

Διεθνές marketing

Marketing υπηρεσιών

Διοίκηση marketing

Λογιστικά φύλλα (Spread sheets – Η/Υ)

Χρηματοοικονομική διοίκηση

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα