Με βάση τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ, το όριο των απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 15% των συνολικών ωρών του μαθήματος ανα εξάμηνο.

Αναλυτικά:

ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΟΡΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

1

2

2

5

3

7

4

9

5

11

6

14

7

16

8

18

9

20

Με βάση τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ, το όριο των απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 15% των συνολικών ωρών του μαθήματος ανα εξάμηνο.