Η φοίτηση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. προσφέρεται δωρεάν σύμφωνα με το Ν.4186/2013.

Η φοίτηση διαρκεί πέντε εξάμηνα: τέσσερα εξάμηνα μαθημάτων και υποχρεωτική πρακτική άσκηση με διάρκεια ενός εξάμηνου.

Όχι. Αυτό δεν είναι μέχρι στιγμής δυνατό. Η φοίτηση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. προϋποθέτει την υποχρεωτική φυσική παρουσία στην κατάρτιση. Τα όρια απουσιών περιγράφονται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας.

Μπορείτε καθώς η φοίτηση στα περισσότερα Δημόσια Ι.Ε.Κ. γίνεται το απόγευμα.

Οι ώρες κοινού είναι από τις 13:00 μέχρι 18:00.

Ναι, μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα αίτηση για τις δύο δομές. Για το ΙΕΚ ΟΑΕΔ όμως πρέπει να απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα.

Όχι. Πρέπει με βάση το Νόμο 4186/2013 (παράγραφος 7) να είστε απόφοιτος Β΄/βάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης (απόφοιτοι Λυκείου, κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. / ΕΠΑ.Σ. ή ισοδύναμου τίτλου). Με απολυτήριο Γυμνασίου μπορείτε να κάνετε αίτηση για μία από τις ειδικότητες που προσφέρονται στις Σ.Ε.Κ. (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) .

Ναι. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για φοίτηση σε ειδικότητες Α’ εξαμήνου. Θα συμμετέχετε όμως στη διαδικασία επιλογής με το Απολυτήριο του Λυκείου σας. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση τίτλου υψηλότερου επιπέδου για την εισαγωγή σας σε Δ.Ι.Ε.Κ.

Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε τα κριτήρια της μοριοδότησης των υποψηφίων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Θα πρέπει να κάνετε τη διαίρεση του κλάσματος και να στρογγυλοποιήσετε σε 2 δεκαδικά ψηφία. Στην συνέχεια αναφέρετε το βαθμό με τη μορφή ΑΚΕΡΑΙΟ_ΜΕΡΟΣ, ΔΕΚΑΔΙΚΟ_ΜΕΡΟΣ. Για παράδειγμα αν έχετε βαθμό απολυτηρίου 13 και 8/15, συμπληρώνετε στο σύστημα βαθμό 13,53, καθώς 8/15=0,53333 το οποίο στρογγυλοποιείται σε 0,53.

Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε τα κοινωνικά κριτήρια της μοριοδότησης των υποψηφίων για τα Δ.Ι.Ε.Κ. στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα συνοπτικά ωρολόγια προγράμματα των ειδικοτήτων Δ.Ι.Ε.Κ. στο σύνδεσμο !

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Μοναστηρίου βρίσκεται στην οδό Μοναστηρίου 169 – 171.  

Το ωράριο φοίτησης του Δ.Ι.Ε.Κ. Μοναστηρίου είναι απογευματινό ώρα 14:00 έως 18:00.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο απολυτήριου λυκείου.
Φωτοαντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης.
Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Μοναστηρίου παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν, κατόπιν αίτησης τους, το απαραίτητο πιστοποιητικό στρατολογίας, το οποίο τους εξασφαλίζει αναβολή έως το 23ο έτος της ηλικίας τους.

Το όριο απουσιών είναι το 25% ωρών των μαθημάτων.

Εφόσον ο / η καταρτιζόμενος / η έχει μείνει ΜΟΝΟ σε ένα μάθημα και ο μέσος όρος της βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος που έχει μείνει είναι από 6 και πάνω τότε ο / η καταρτιζόμενος / η έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί στο μάθημα που δεν πέρασε εντός μιας εβδομάδας σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Δ.Ι.Ε.Κ. O βαθμός της επανεξέτασης θα είναι και ο τελικός βαθμός του μαθήματος.