Πόσα είναι τα δίδακτρα στα Δ.Ι.Ε.Κ. και πότε καταβάλλονται;

Η φοίτηση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. προσφέρεται δωρεάν σύμφωνα με το Ν.4186/2013.

Πόσο διαρκεί η φοίτηση στα Δ.Ι.Ε.K. ;

Η φοίτηση διαρκεί πέντε εξάμηνα: τέσσερα εξάμηνα μαθημάτων και υποχρεωτική πρακτική άσκηση με διάρκεια ενός εξάμηνου.

Μπορώ να φοιτήσω σε Δ.Ι.Ε.Κ. από απόσταση;

Όχι. Αυτό δεν είναι μέχρι στιγμής δυνατό. Η φοίτηση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. προϋποθέτει την υποχρεωτική φυσική παρουσία στην κατάρτιση. Τα όρια απουσιών περιγράφονται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας.

Εργάζομαι και το πρωί δεν μπορώ να παρακολουθώ μαθήματα. Μπορώ να φοιτήσω σε Δ.Ι.Ε.Κ. ;

Μπορείτε καθώς η φοίτηση στα περισσότερα Δημόσια Ι.Ε.Κ. γίνεται το απόγευμα.

Πότε μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;

Οι ώρες κοινού είναι από τις 13:00 μέχρι 18:00.

Στην περιοχή μου ξέρω ότι υπάρχει Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ. Μπορώ να κάνω αίτηση και για εκεί;

Ναι, μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα αίτηση για τις δύο δομές. Για το ΙΕΚ ΟΑΕΔ όμως πρέπει να απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα.

Είμαι απόφοιτος Γυμνασίου ή Σ.Δ.Ε. ή Τ.Ε.Σ. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Όχι. Πρέπει με βάση το Νόμο 4186/2013 (παράγραφος 7) να είστε απόφοιτος Β΄/βάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης (απόφοιτοι Λυκείου, κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. / ΕΠΑ.Σ. ή ισοδύναμου τίτλου). Με απολυτήριο Γυμνασίου μπορείτε να κάνετε αίτηση για μία από τις ειδικότητες που προσφέρονται στις Σ.Ε.Κ. (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) .

Έχω πτυχίο ή φοιτώ σε τμήμα Γ'/βάθμιας εκπαίδευσης. Μπορώ να παρακολουθήσω τμήματα Ι.Ε.Κ. ;

Ναι. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για φοίτηση σε ειδικότητες Α’ εξαμήνου. Θα συμμετέχετε όμως στη διαδικασία επιλογής με το Απολυτήριο του Λυκείου σας. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση τίτλου υψηλότερου επιπέδου για την εισαγωγή σας σε Δ.Ι.Ε.Κ.

Πώς μοριοδοτείται η αίτηση μου;

Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε τα κριτήρια της μοριοδότησης των υποψηφίων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Πώς μπορώ να μετατρέψω το βαθμό του απολυτηρίου μου από κλασματικό σε δεκαδικό;

Θα πρέπει να κάνετε τη διαίρεση του κλάσματος και να στρογγυλοποιήσετε σε 2 δεκαδικά ψηφία. Στην συνέχεια αναφέρετε το βαθμό με τη μορφή ΑΚΕΡΑΙΟ_ΜΕΡΟΣ, ΔΕΚΑΔΙΚΟ_ΜΕΡΟΣ. Για παράδειγμα αν έχετε βαθμό απολυτηρίου 13 και 8/15, συμπληρώνετε στο σύστημα βαθμό 13,53, καθώς 8/15=0,53333 το οποίο στρογγυλοποιείται σε 0,53.

Υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια που μοριοδοτούνται για την εισαγωγή υποψηφίων στα Δ.Ι.Ε.Κ. ;

Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε τα κοινωνικά κριτήρια της μοριοδότησης των υποψηφίων για τα Δ.Ι.Ε.Κ. στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Που μπορώ να μάθω περισσότερα σχετικά με τις ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. ;

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα συνοπτικά ωρολόγια προγράμματα των ειδικοτήτων Δ.Ι.Ε.Κ. στο σύνδεσμο !

Που μπορώ να βρω το Δ.Ι.Ε.Κ. Μοναστηρίου;

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Μοναστηρίου βρίσκεται στην οδό Μοναστηρίου 169 – 171.  

Ποιά είναι τα ωράρια φοίτησης;

Το ωράριο φοίτησης του Δ.Ι.Ε.Κ. Μοναστηρίου είναι απογευματινό ώρα 14:00 έως 18:00.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για την εγγραφή μου στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μοναστηρίου;

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο απολυτήριου λυκείου.
Φωτοαντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης.
Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Μοναστηρίου μου παρέχει αναβολή για τη στράτευση;

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Μοναστηρίου παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν, κατόπιν αίτησης τους, το απαραίτητο πιστοποιητικό στρατολογίας, το οποίο τους εξασφαλίζει αναβολή έως το 23ο έτος της ηλικίας τους.

Ποιό είναι το όριο των απουσιών;

Το όριο απουσιών είναι το 25% ωρών των μαθημάτων.

Έχω το δικαίωμα επανεξέτασης αν έχω μείνει σε κάποιο μάθημα;

Εφόσον ο / η καταρτιζόμενος / η έχει μείνει ΜΟΝΟ σε ένα μάθημα και ο μέσος όρος της βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος που έχει μείνει είναι από 6 και πάνω τότε ο / η καταρτιζόμενος / η έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί στο μάθημα που δεν πέρασε εντός μιας εβδομάδας σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Δ.Ι.Ε.Κ. O βαθμός της επανεξέτασης θα είναι και ο τελικός βαθμός του μαθήματος.