Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ είναι τα ακόλουθα:

• Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου. Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των εξελίξεων στα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ενός τουριστικού γραφείου.
• Συστήματα Λειτουργίας Γραφείου (Front/Back Office). Η εξοικείωση με τις εξελίξεις στην οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονα οργανωμένου τουριστικού γραφείου.
• Αερομεταφορές. Καλές γνώσεις για τις εξελίξεις στις αεροπορικές εταιρείες, τη λειτουργία των αεροδρομίων και τις εκεί παρεχόμενες υπηρεσίες.
• Διαχείριση Εισερχόμενου – Εξερχόμενου Τουρισμού. Καλή γνώση στη διαμόρφωση και εφαρμογή του οργανωμένου ταξιδιού (Πακέτο), του επαγγελματικού τουρισμού, και της διεκπεραίωσης των ταξιδιωτικών τυπικοτήτων.
• Αεροπορικοί Ναύλοι – Έκδοση Εισιτηρίων – Συστήματα Κρατήσεων

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ είναι τα ακόλουθα:

• Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου. Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των εξελίξεων στα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ενός τουριστικού γραφείου.
• Συστήματα Λειτουργίας Γραφείου (Front/Back Office). Η εξοικείωση με τις εξελίξεις στην οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονα οργανωμένου τουριστικού γραφείου.
• Αερομεταφορές. Καλές γνώσεις για τις εξελίξεις στις αεροπορικές εταιρείες, τη λειτουργία των αεροδρομίων και τις εκεί παρεχόμενες υπηρεσίες.
• Διαχείριση Εισερχόμενου – Εξερχόμενου Τουρισμού. Καλή γνώση στη διαμόρφωση και εφαρμογή του οργανωμένου ταξιδιού (Πακέτο), του επαγγελματικού τουρισμού, και της διεκπεραίωσης των ταξιδιωτικών τυπικοτήτων.
• Αεροπορικοί Ναύλοι – Έκδοση Εισιτηρίων – Συστήματα Κρατήσεων

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγγλικά – Αγγλική τουριστική ορολογία

Γαλλικά

Βασικές αρχές τουρισμού & Τουριστική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργάνωση και λειτουργία τουριστικού γραφείου

Παγκόσμια τουριστική γεωγραφία – Ταξιδιωτικοί οδηγοί

Τουριστικό marketing – Δεξιότητες πωλήσεων

Αεροπορικοί ναύλοι – Έκδοση εισιτηρίων – Συστήματα κρατήσεων

Ιστορία του ελληνικού πολιτισμού

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

B ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγγλικά – Αγγλική τουριστική ορολογία

Γαλλικά

Βασικές αρχές τουρισμού & Τουριστική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιβαλλοντική πολιτική και προστασία στον τουριστικό τομέα

Οργάνωση και λειτουργία τουριστικού γραφείου

Παγκόσμια τουριστική γεωγραφία – Ταξιδιωτικοί οδηγοί

Αεροπορικοί ναύλοι – Έκδοση εισιτηρίων – Συστήματα κρατήσεων

Στοιχεία εμπορικού δικαίου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγγλικά – Αγγλική τουριστική ορολογία

Γερμανικά

Οργάνωση και λειτουργία τουριστικού γραφείου

Αεροπορικοί ναύλοι – Έκδοση εισιτηρίων – Συστήματα κρατήσεων

Εξυπηρέτηση πελατών: Τομείς τουριστικών υπηρεσιών & Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Στοιχεία τουριστικής νομοθεσίας

Βασικές αρχές λογιστικής

Αερομεταφορές: Αεροπορική εταιρία, αεροδρόμιο – Υπηρεσίες

Διαχείριση εισερχόμενου – εξερχόμενου τουρισμού, οργανωμένο ταξίδι (πακέτο), επαγγελματικός τουρισμός, ταξιδιωτικές τυπικότητες

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγγλικά – Αγγλική τουριστική ορολογία

Γερμανικά

Διεθνείς σχέσεις μεταφορών

Αεροπορικοί ναύλοι – Έκδοση εισιτηρίων – Συστήματα κρατήσεων

Εξυπηρέτηση πελατών: Τομείς τουριστικών υπηρεσιών & Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Στοιχεία τουριστικής νομοθεσίας

Διαχείριση εισερχόμενου – εξερχόμενου τουρισμού, οργανωμένο ταξίδι (πακέτο), επαγγελματικός τουρισμός, ταξιδιωτικές τυπικότητες

Συστήματα λειτουργίας γραφείου (Front / Back Office)

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα