Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ είναι να:

– χειρίζεται εξοπλισμό χημικού εργαστηρίου σύγχρονης τεχνολογίας
– ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών
– ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την αξιολόγηση φαρμάκων και καλλυντικών
– αποθηκεύει καταλλήλως φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα
– τακτοποιεί και ταξινομεί χημικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα
– διενεργεί απογραφή αποθήκης
– συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης (φαρμακείο)
– χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία
– εφαρμόζει πρακτικές marketing φαρμάκων και καλλυντικών

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ είναι να:

– χειρίζεται εξοπλισμό χημικού εργαστηρίου σύγχρονης τεχνολογίας
– ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών
– ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την αξιολόγηση φαρμάκων και καλλυντικών
– αποθηκεύει καταλλήλως φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα
– τακτοποιεί και ταξινομεί χημικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα
– διενεργεί απογραφή αποθήκης
– συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης (φαρμακείο)
– χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία
– εφαρμόζει πρακτικές marketing φαρμάκων και καλλυντικών

Γενική χημεία

Αναλυτική χημεία Ι

Φυσικές και χημικές διεργασίες

Ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία

Στατιστική

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Οργανική χημεία

Βιοχημεία

Αναλυτική χημεία ΙΙ

Μικροβιολογία

Χημική τεχνολογία

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Εργαστήριο φαρμακευτικής αγωγής

Μέθοδοι ελέγχου φαρμάκων

Φαρμακευτική τεχνολογία Ι

Κοσμετολογία Ι

Φαρμακολογία – Τοξικολογία

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Φαρμακευτική τεχνολογία ΙΙ

Κοσμετολογία ΙΙ

Έλεγχος και αξιολόγηση καλλυντικών

Έλεγχος ποιότητας φαρμάκων

Marketing φαρμάκων και καλλυντικών

Πρακτική άσκηση σε φαρμακείο