Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ είναι να:

– χειρίζεται εξοπλισμό χημικού εργαστηρίου σύγχρονης τεχνολογίας
– ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών
– ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την αξιολόγηση φαρμάκων και καλλυντικών
– αποθηκεύει καταλλήλως φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα
– τακτοποιεί και ταξινομεί χημικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα
– διενεργεί απογραφή αποθήκης
– συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης (φαρμακείο)
– χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία
– εφαρμόζει πρακτικές marketing φαρμάκων και καλλυντικών

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ είναι να:

– χειρίζεται εξοπλισμό χημικού εργαστηρίου σύγχρονης τεχνολογίας
– ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών
– ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την αξιολόγηση φαρμάκων και καλλυντικών
– αποθηκεύει καταλλήλως φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα
– τακτοποιεί και ταξινομεί χημικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα
– διενεργεί απογραφή αποθήκης
– συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης (φαρμακείο)
– χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία
– εφαρμόζει πρακτικές marketing φαρμάκων και καλλυντικών

ΕΞΑΜΗΝΟ Α

Γενική χημεία

Αναλυτική χημεία Ι

Φυσικές και χημικές διεργασίες

Ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία

Στατιστική

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

ΕΞΑΜΗΝΟ Β

Οργανική χημεία

Βιοχημεία

Αναλυτική χημεία ΙΙ

Μικροβιολογία

Χημική τεχνολογία

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ

Εργαστήριο φαρμακευτικής αγωγής

Μέθοδοι ελέγχου φαρμάκων

Φαρμακευτική τεχνολογία Ι

Κοσμετολογία Ι

Φαρμακολογία – Τοξικολογία

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ

Φαρμακευτική τεχνολογία ΙΙ

Κοσμετολογία ΙΙ

Έλεγχος και αξιολόγηση καλλυντικών

Έλεγχος ποιότητας φαρμάκων

Marketing φαρμάκων και καλλυντικών

Πρακτική άσκηση σε φαρμακείο