Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ συνίστανται στα ακόλουθα:

– Εγκατάσταση μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Ρυθμίσεις μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Συντήρηση οικιακών και μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Επισκευή οικιακών και μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Εγκατάσταση μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα)
– Συντήρηση μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων
– Επισκευή μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων
– Εγκατάσταση μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Συντήρηση μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Επισκευή μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Ρυθμίσεις μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Κατασκευή εγκαταστάσεων αερισμού
– Συντήρηση εγκαταστάσεων αερισμού
– Επισκευή εγκαταστάσεων αερισμού
– Ρυθμίσεις εγκαταστάσεων αερισμού
– Εγκατάσταση εξοπλισμού ψύξης μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων, σταθερών ή μετακινούμενων (πλοία, αυτοκίνητα, τραίνα)
– Ρυθμίσεις μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
– Επισκευή μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
– Συντήρηση μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
– Εγκατάσταση μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) και (αέρα-νερού) σε μεγάλους χώρους
– Συντήρηση μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) και (αέρα-νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους
– Επισκευή μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα και αέρα-νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους
– Ρυθμίσεις μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα και αέρα νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ συνίστανται στα ακόλουθα:

– Εγκατάσταση μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Ρυθμίσεις μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Συντήρηση οικιακών και μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Επισκευή οικιακών και μικρών επαγγελματικών ψυγείων
– Εγκατάσταση μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα)
– Συντήρηση μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων
– Επισκευή μικρών οικιακών κλιματιστικών μονάδων
– Εγκατάσταση μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Συντήρηση μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Επισκευή μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Ρυθμίσεις μικρών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων
– Κατασκευή εγκαταστάσεων αερισμού
– Συντήρηση εγκαταστάσεων αερισμού
– Επισκευή εγκαταστάσεων αερισμού
– Ρυθμίσεις εγκαταστάσεων αερισμού
– Εγκατάσταση εξοπλισμού ψύξης μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων, σταθερών ή μετακινούμενων (πλοία, αυτοκίνητα, τραίνα)
– Ρυθμίσεις μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
– Επισκευή μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
– Συντήρηση μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων (σταθερών ή μετακινούμενων)
– Εγκατάσταση μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) και (αέρα-νερού) σε μεγάλους χώρους
– Συντήρηση μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) και (αέρα-νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους
– Επισκευή μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα και αέρα-νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους
– Ρυθμίσεις μεγάλων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα και αέρα νερού) εγκατεστημένων σε μεγάλους χώρους

ΕΞΑΜΗΝΟ Α

Σχέδιο

Τεχνολογία υλικών

Μηχανική – Αντοχή υλικών

Τεχνολογία κατασκευών

Ασφάλεια εργασίας

Στοιχεία μηχανών

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

ΕΞΑΜΗΝΟ Β

B ΕΞΑΜΗΝΟ

Τεχνολογία κατασκευών

Προστασία περιβάλλοντος

Στοιχεία θερμοδυναμικής και μηχανικής ρευστών

Ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ

Συμπιεστές

Τεχνολογία ψύξης

Αυτοματισμοί ψυκτικών εγκαταστάσεων

Κλιματισμός

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ

Τεχνολογία ψύξης

Κλιματισμός

Σχεδίαση ψυκτικών εγκαταστάσων

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα