Οι κάτοχοι διπλώματος της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) αποκτούν τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Οργάνωση και εκτέλεση όλων των τμημάτων μιας σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης
 • Πωλήσεις των υπνοδωματίων και των λοιπών υπηρεσιών του ξενοδοχείου
 • Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς, προώθηση του τουριστικού προϊόντος
 • Βελτίωση της παροχής των τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωση διαφήμισης τουριστικού προϊόντος
 • Ενέργειες της υποδοχής κατά την άφιξη και την αναχώρηση των πελατών
 • Στοιχεία διοίκησης προσωπικού (διαδικασίες της στελέχωσης πριν και μετά την πρόσληψη προσωπικού)
 • Δυνατότητες παραγωγής συνεδριακού προϊόντος
 • Εστιατορική τέχνη
 • Τεχνική παρουσίασης του κρασιού

Οι κάτοχοι διπλώματος της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) αποκτούν τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Οργάνωση και εκτέλεση όλων των τμημάτων μιας σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης
 • Πωλήσεις των υπνοδωματίων και των λοιπών υπηρεσιών του ξενοδοχείου
 • Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς, προώθηση του τουριστικού προϊόντος
 • Βελτίωση της παροχής των τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωση διαφήμισης τουριστικού προϊόντος
 • Ενέργειες της υποδοχής κατά την άφιξη και την αναχώρηση των πελατών
 • Στοιχεία διοίκησης προσωπικού (διαδικασίες της στελέχωσης πριν και μετά την πρόσληψη προσωπικού)
 • Δυνατότητες παραγωγής συνεδριακού προϊόντος
 • Εστιατορική τέχνη
 • Τεχνική παρουσίασης του κρασιού

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Αρχές οικονομικής

Τουρισμός

Οργάνωση – λειτουργία ξενοδοχείων Ι

Διοίκηση επιχειρήσεων Ι

Γερμανικά

Αγγλικά

Marketing

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

B ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ – ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διοίκηση επιχειρήσεων ΙΙ

Αγγλικά

Γερμανικά

Οργάνωση – λειτουργία εστιατορίου

Υγιεινή και ασφάλεια

Oινολογία

Bar

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οργάνωση – λειτουργία μαγειρίου

Τουρισμός

Αγγλικά

Γερμανικά

Τροφογνωσία – Εδεσματολόγιο

Ξενοδοχειακές εφαρμογές με χρήση Η/Υ

Λογιστική ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγγλικά

Γερμανικιά

Πρακτική άσκηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ τμημα 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ τμημα 2